Ο χώρος του ποδολογικού μας κέντρου τηρεί όλους τους κανόνες απολύμανσης, αποστείρωσης και ασφαλής φύλαξης και προστασίας των υλικών και αναλώσιμων προϊόντων από την επαφή τους με διαφορετικά άτομα για τη μη μετάδοση παθογόνων μικροβίων με χημικά και τεχνικά μέσα.

Όλα τα χημικά σκευάσματα της απολύμανσης, αντισηψίας, αποστείρωσης είναι ελεγμένα και εγκεκριμένα από το επιστημονικά κέντρο υγιεινής και μικροβιολογίας με την ένδειξη “CE” της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα ISO.

Οι κανόνες υγιεινής και η τήρησή τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ποδολόγου καθώς αποτελεί κλάδο των παραϊατρικών επαγγελμάτων και έχει ιερή υποχρέωση να προφυλάξει τον πελάτη – ασθενή του από οποιοδήποτε κίνδυνο που μπορεί να διατρέξει κατά την περιποίησή του.