Η ονυχοπλαστική είναι η μέθοδος με την οποία αποκαθίσταται το σώμα νυχιού που έχει αφαιρεθεί ολικά ή τμηματικά. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τραυματισμού όνυχα με μερική ή ολική αποκόλληση σε ονυχομυκητίαση, ονυχογρύπωση. Μετά την αφαίρεση του πάσχον τμήματος,πραγματοποιείται προσθετική στο σώμα του ονύχου. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό!
Η Ονυχοπλαστική εφαρμόζεται και για την αποφυγεί τραυματισμού της κοιτής του νυχιού που μπορεί να δημιουργήσει παραμορφώσεις.
Η μέθοδος εφαρμόζεται ανώδυνα με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα με αντιλλεργικά και αντιμυκητιακά υλικά. Το αποτέλεσμα είναι ένα όμορφο υγιές και φυσικό νύχι.