Ο σκοπός και ο στόχος του ελάσματος ορθονυχίας (ναρθηκάς), είναι η διόρθωση της οποιασδήποτε δυστροφίας του ονύχαίου δίσκου και της εσφαλμένης αυξητικής κατεύθυνσής του, όπως συναντάμε στην ονυχοκρύπτωση, ονυχογρύπωση, οστρακοειδή όνυχα, κ.α.
Τα ελάσματα ορθονυχίας, τοποθετούνται στο σώμα του νυχιού ανώδυνα και αναίμακτα χωρίς να εμποδίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες (άθληση, ορθοστασία, υπόδημα).
Με τακτική παρακολούθηση έχουμε φυσιολογική επανέκφυση του όνυχα.

Ο χρόνος θεραπείας διαρκεί περίπου 12 με 18 μήνες.